Мікрооточення пухлини

Виживання клітин пухлини залежить від їх власних характеристик і від параметрів мікрооточення, яке складається з судин, клітин імунної системи, компонентів сполучної тканини і позаклітинного матриксу, можуть бути присутні нервові клітини і клітини залоз. 

Тут же знаходиться велика кількість сигнальних молекул, які регулюють як імунну відповідь, так і клітинні процеси пухлини, наприклад, поділ і метастазування. Пухлина і сама формує мікрооточення, деякі види пухлин мають властивість виробляти різновид білка VEGF, який запускає міграцію клітин ендотелію судин до пухлини і їх поділ. Такі пухлини ростуть і метастазують швидше.

На цій мікрофотографії відображені клітини пухлини молочної залози і їх мікрооточення.

Білі клітини з зеленим ядром – проліферуючі клітини пухлини, маркер – білок Ki67;
Білі клітини без видимого зеленого кольору – непроліферуючі клітини;
Червоний колір – клітини ендотелію судин, маркер – CD31;
Синій колір – ядра клітин, маркер – DAPI.

Техніка: флуоресцентна імуногістохімія і конфокальна мікроскопія;
Авторство: Cyrus Ghajar’s lab, Центр досліджень раку Фреда Хатчінсона
Джерело: Cell Picture Show

Література:
_What is Immunohistochemistry (IHC)?
_ http://www.immunohistochemistry.us/what-is-immunohistochemistry.html

_Significance of immunohistochemistry in breast cancer
_ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4127609/

_Microenvironmental regulation of tumor progression and metastasis
_ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3954707/

Oleksandr Petrenko
Oleksandr Petrenko
M.D., PhD student

Лікар та дослідник, який цікавиться генетичними хворобами та оміками.